Czy zwierzęta posiadają "szósty zmysł"?

 

Niektóre psy i koty przejawiają zadziwiające zdolności wyczuwania, kiedy ich właściciele wracają do domu.

Carol Bartlett, mieszkająca ze swoim mężem w Chislehurst w Anglii, zostawia w domu swojego 7-letniego psa o imieniu Sam, gdy udaje się do teatru lub gdy odwiedza swoich przyjaciół w Londynie. Do domu wraca pociągiem - jedzie nim 25 minut i 5 minut idzie pieszo. Pan Bartlett nie wie, którym pociągiem żona wróci danego dnia do domu; jej powrotu może się spodziewać w jakimkolwiek czasie pomiędzy godz. 18.00 a 23.00. Mój mąż twierdzi, że nasz pies Sam, po całym dniu wylegiwania się na kanapie, schodzi z niej i siada pod drzwiami, na pół godziny przed moim powrotem do domu - mówi pani Bartlett. Czyli: pies zaczyna czekać na przyjście swojej właścicielki wówczas, gdy ona wsiada do pociągu w Londynie.

W swojej najnowszej książce pt.: Seven Experiments That Could Change the World , jej autor, Rupert Sheldrake opisuje zadziwiające zdolności niektórych zwierząt, które wiedzą, kiedy ich właściciele wracają do domu. W nie-których przypadkach wydaje się, że zwierzęta zachowują się w sposób telepatyczny lub też ich zachowanie może wskazywać na posiadanie przez nich tajemniczego "szóstego zmysłu".
Ostatnie badania, jakie R. Sheldrake przeprowadzał wraz ze swoimi kolegami w Manchesterze, wskazują na to, że te niezwykłe zdolności zwierząt występują u nich powszechnie. 46% właścicieli psów stwierdziło, że ich psy najwidoczniej wiedzą, z wyprzedzeniem, kiedy ktoś z rodziny powraca do domu. Właściciele kotów w mniejszym stopniu, bo jedynie w 14 procentach odno-towali tą zdolność przewidywania u swoich zwierząt. Jednak niekoniecznie może to świadczyć o mniejszej wrażliwości kotów niż psów. Koty być może nie okazują tego tak widocznie lub mniej interesują się powrotem do domu swoich właścicieli.

Czy ten rodzaj zachowania się zwierząt można by wytłumaczyć ich reakcją rytynową? Okazuje się, że nie, ponieważ także zwierzęta osób, które prowadzą nie-rutynowe życie, w dalszym ciągu wiedzą, kiedy ich właściciele wracają do domu. W ramach wspomnianych już badań, przytoczonych jest kilka relacji kobiet opowiadających podobne historie - gdy zaczynają goto-wać obiad dla swych mężów, ich psy podchodzą do drzwi i zaczynają czekać na ich powrót. Sytuacje takie występują także wtedy, gdy mężowie nie informują żon o swoim powrocie.
Czyżby zwierzęta te wiedziały, kiedy ich właściciele zamierzają wrócić do domu? Czy mogą usłyszeć z oddali wielu kilometrów charakterystyczny dźwięk znajomego im silnika samochodu? To nie wyjaśnia jednak, skąd Sam - pies pani Bartlett - wie, kiedy wsiada ona do pociągu w Londynie, oddalonego od jej domu o kilkadziesiąt kilometrów. Skąd inne badane zwierzęta wiedzą o czasie powrotu swych właścicieli, którzy powracają do domu w nieoczekiwany sposób, na przykład: taksówką?

Prawdopodobnie, najbardziej rzetelnie przebadanym przypadkiem w tym zakresie, jest pies o imieniu Jaytee, terier, którego właścicielką jest, mieszkająca w Ramsbottom w Anglii, Pam Smart. W ciągu dwóch lat pani Smart tak układała swoje codzienne zajęcia, iż wracała do domu różnymi środkami lokomocji - rowerem, pociągiem, samochodem, taksówką. Poza tym, wracała do domu w różnym czasie, tak, że nawet domownicy nie wiedzieli kiedy można spodziewać się jej powrotu. Zachowanie się Jayatee było stale moni-torowane i nagrywane zainstalowanymi w domu kamerami wideo. Okazało się, że pies za każdym razem wiedział z wyprzedzeniem, kiedy jego pani wracała do domu. Zaczynał czekać na nią, wskakując na parapet i patrząc przez okno wówczas, gdy ona zaczynała swój powrót do domu. Ten i inne podobne przypadki, sugerują istnienie jakiegoś psychicznego czy telepa-tycznego kontaktu pomiędzy człowiekiem a zaprzyjaźnionym z nim zwierzęciem.
Równie niewytłumaczalną zdolnością, zaobserwowaną u zwierząt domowych, jest ich zdolność wyczuwania kiedy ich właściciele mają zamiar wyjść z domu. Zwierzęta te wiedzą o tym jeszcze zanim ich pan lub pani zaczną przejawiać widoczne tego oznaki - np. wkładać płaszcz czy zakładać buty. Mówią o tym liczne relacje wielu właścicieli zwierząt domowych. Zaobserwowano także przypadki wskazujące na to, że zwierzęta posiadają zdolność czytania w myślach swoich właścicieli.

Wiele innych przykładów niewytłumaczalnych zdolności, które zwierzęta przejawiają w swym zachowaniu, można także znaleźć w książce prof. Jeffreya Massona pt. Kiedy słonie płaczą - emocjonalne życie zwierząt. Na przykład, opis zaobserwowanej w kenijskim rezerwacie dzikich zwierząt, panicznej ucieczki pewnego stada słoni, najwidoczniej przerażonego masowym odstrzałem słoni z innego stada. Zapewne nie byłoby w tym nic dziwnego... gdyby nie fakt, że w tym czasie oba stada słoni oddalone były od siebie o kilkadziesiąt kilometrów.
Powszechnie znane są przykłady, kiedy to zwierzęta swoim zachowaniem dają widoczne ostrzeżenia o zbliżających się katastrofach. Ludzie, którzy przeżyli trzęsienie ziemi w Los Angeles, relacjonowali - analizując później to wydarzenie - że można byłoby uniknąć wielu ofiar, gdyby ludzie w porę zareagowali na widoczne znaki ostrzegawcze zwierząt. Zanim jeszcze zaczęło się trzęsienie ziemi, zwierzęta desperacko próbowały uciekać z budynków, aby wydostać się z zagrożonych obszarów.
Jakkolwiek większość udokumentowanych przypadków posiadania "szóstego zmysłu" u zwierząt domowych dotyczy psów i kotów, tym niemniej zachowanie innych zwierząt, takich jak np. konie, kozy, papugi, kurczaki - także wskazuje na istnienie u nich podobnych psychicznych czy telepatycznych zdolności.


do gory