Każdego roku miliardy zwierząt spotyka barbarzyńska śmierć - wiele z nich jest podczas rzezi całkowicie świadoma. Większość zwierząt hodowlanych spędza swoje krótkie życie w zamkniętych klatkach, w bólu i cierpieniu.

Każdego roku Ziemia coraz szybciej zbliża się do punktu ekologicznej katastrofy. Skażenie wód, zagłada lasów tropikalnych, globalne ocieplenie klimatu czy rozprzestrzeniające się pustynie - produkcja inwentarza żywego znajduje się w centrum tych problemów. W międzyczasie światowe oceany umierają wskutek nadmiernych połowów ryb.

Każdego roku miliony dzieci w krajach rozwijających się umierają z głodu - w pobliżu pól, na których uprawia się paszę przeznaczoną do wykarmienia zwierząt hodowlanych na Zachodzie.

Każdego roku pojawia się coraz więcej dowodów na to, że wegetarianie są zdrowsi niż ludzie jedzący mięso. Jednak wciąż nasze dzieci karmi się mięsem, a ich arterie zatykane są zwierzęcym tłuszczem.

Poprzez natychmiastową, prostą decyzję o zaprzestaniu jedzenia mięsa, ryb i jajek, przestajemy być częścią tego szaleńczego systemu.